Traditie

  • CCG houdt vast aan bepaalde tradities. Zo houdt CCG er bv. aan om jaarlijks de Processie van Plaisance en het Vuurwerkconcert te verzorgen (het wandelconcert van 11 november is een recenter gegeven en wordt niet beschouwd als een traditionele uitstap van CCG). De huidige wandelconcerten zijn uitzonderingen op de algemene regel dat CCG in principe geen wandelconcerten meer verzorgt.
  • Het jaarlijks Ceciliafeest is en blijft, net als de opluistering van de traditionele Ceciliaviering, ook een belangrijk gegeven voor de Cecilianen.
  • Ook heeft CCG zelf bepaalde tradities ingevoerd - zoals de jaarlijkse stylo voor de trouwste muzikant en de woensdagrepetities -, die onlosmakelijk verbonden zijn met de huidige werking.
JoomShaper